Exhibitors info

Fujian People's Publishing House Co., Ltd.

logo BCBF
Pad. 26 Stand A/214

76 Dongshui Road, Gulou District, Fujian Province
350001 Fuzhou , CINA

BACK